KAYIT OL
ARA
ANA SAYFAHAKKIMIZDAÜRÜNLERİLETİŞİM
Masa Lambaları, Kandil
 • Aladin
 • Allegro
 • Amphora
 • Aura
 • Coco
 • Cosma
 • Economy
 • Elegance, Delia
 • Grandola
 • Jim
 • Jules
 • Lumina
 • Midia
 • Nomad
 • Nour
 • Rustica
 • Schuko
 • Studio
 • Tartufo
 • Ubi
 • Aksesuarlar Dekoratif Kılıf
 • Aksesuarlar Globe
 • Aksesuarlar Refill
 • Lumo
 • Lanterna
 • Rondo
 • Piccolo
 • Sub
 •  
  Masa Örtüleri
  Magic Glove
  �R�NLER /CANDOLA/Masa Lambaları, Kandil
  CANDOLA Masa �st� Lambalar�

  Bir �ok modeli, g�z al�c� ve do�al �����, renk alternatifleri, s�ra d��� �zellikleriyle bulundu�u yere renk katar, ho� ve otantik bir atmosfer sa�lar.

  Candola masa �st� lambalar�n�n:

  - Kullan�m� kolay ve pratiktir.
  - T�plerinde kullan�lan �zel s�v�; is, koku ve duman yapmaz
  - T�pleri tamamen geri d�n���ml�d�r
  - Temiz ve kokusuz yanar: masa �rt�n�z�n mum lekelerinden dolay� lekelenmesi sorununu tamamen ortadan kald�r�r, damlamaz
  - G�venlidir: lamba devrilirse alev aniden s�ner bu y�zden g�venli�inizi de garanti alt�na al�r
  - Ekonomik ve verimlidir: bir mumdan �ok daha uzun �m�rl�d�r (modeline g�re 40- 120 saat aras� yanma s�resi vard�r)
  - Masa �st� lamban�z�n yak�t� bitti�inde yapman�z gereken tek �ey; bizi aray�p yeni sipari�i vermenizdir.

  Copyright © 2021 Havel, Tüm Hakları Saklıdır.Hukuki Haklar ve GizlilikDesigned by: OrBiT