KAYIT OL
ARA
ANA SAYFAHAKKIMIZDAÜRÜNLERİLETİŞİM
Otel Açık Büfe Takımları
Porselen Sofra Takımları
�R�NLER /Seltmann-Weiden
Seltmann Weiden

D�nya �ap�nda ��kl���n ve l�ks�n ad�...

Seltmann Weiden klasik ve modern tasar�ml� �ok �zel toplant�lar�n�z i�in �retilmi� olup zengin otel porselenleri serisi ile se�kinli�in, esteti�in ve modernli�in bir g�stergesi olmu�tur.

Seltmann Weiden �r�nleriyle misafirlerinizin �ok �st d�zeydeki beklentilerini kar��laman�n yan� s�ra m�kemmel haz�rlanm��, fantastik d�zenlenmi� ve esteti�in �n planda tutuldu�u bir masada a���l�k h�nerlerini de ortaya ��kar�r.
Copyright © 2021 Havel, Tüm Hakları Saklıdır.Hukuki Haklar ve GizlilikDesigned by: OrBiT